• Cosplay Sketch

  Om tävlingen

  Cosplaysketch-tävlingen är en anrik tradition inom den svenska konventskulturen. Den går ut på att en eller flera personer skriver ett manus och framför det på scen, iklädda cosplay. Framförandet är ofta in character och roligt, men kan egentligen vara vad som helst, där bara fantasin sätter gränserna. Sketchen bedöms sedan av en jury, och fokuset ligger helt på framträdandet – dräkterna bedöms inte och behöver inte vara skapade själv.

  Anmälan

  Sketchtävlingen är helt gratis att delta i. För att delta behöver du skicka in en anmälan till cosplay@narcon.se senast den 26/6. Är ni fler än en person som framför sketchen behöver ni bara skicka en anmälan. När du skickat in din anmälan får du svar inom tre arbetsdagar med bekräftelse på om ni kan delta i tävlingen eller inte, eventuella frågor från arrangörens sida samt mer information om tekniska förutsättningar med mera.

  Information om tävlingen:

  • Senaste anmälan: 26/6
  • Dag & tid: Lördag 28/7 kl.16:00
  • Plats: Matsalen Kårallen
  • Repetition: Lördag 28/7 kl.08:30-12:30
  • Sketchen får vara max 8 minuter
  • Ni kan använda upp till två mikrofoner samt spela upp musik och förinspelat ljud/video
  • Hantverket bakom dräkterna bedöms inte och dräkterna behöver inte vara gjorda själva
  • Publiken röstar genom NärCon-appen och favoriten vinner "Bästa sketch"

  Anmälan ska innehålla följande information:

  • För- och efternamn på alla deltagare
  • Mail och telefonnummer till en av deltagarna
  • Vilka karaktärer ni ska cosplaya
  • En beskrivning av ert framförande i grova drag - dvs inte varje replik, men nog för att ge en uppfattning om vad sketchen handlar om.